info@bedrijf-advies.nl
085 – 902 02 17

Disclaimer & Privacy

Algemeen 
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina www.bedrijf-advies.nl en alle direct bijbehorende links en koppelingen. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Privacyverklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een afspraak te maken dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat (een deel van) de inhoud van deze pagina onvolledig en/of onjuist is.
Van Montfort & Van Dijck Bedrijf Advies Bureau B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Wij zijn niet aansprakelijk voor gekoppelde bestanden of webpagina’s van of naar deze website. Koppeling betekent geen bekrachtiging van deze bestanden en/ of webpagina’s.
Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
Wij behouden ons het recht om u de toegang tot, en het gebruik van, de webpagina geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Van Montfort & Van Dijck Bedrijf Advies Bureau B.V. of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Van Montfort & Van Dijck Bedrijf Advies Bureau B.V.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming door (vertegenwoordigers van) Van Montfort & Van Dijck Bedrijf Advies Bureau B.V.