info@bedrijf-advies.nl
085 – 902 02 17

Bijzonder beheer wat nu?

Onderzoek AFM
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkennend onderzoek gedaan bij de bijzonder beheerafdelingen van banken, die kredieten voor het midden- en kleinbedrijf behandelen.
Uit deze verkenning heeft de AFM geen aanwijzingen gevonden dat banken mkb’ers in bijzonder beheer structureel benadelen. Wel schiet, volgens de AFM, de informatie over het bijzonder beheertraject van banken vaak tekort, waardoor ondernemers onvoldoende weten wat hen te wachten staat. Het is mkb’ers niet altijd duidelijk hoe een bank rekening houdt met hun belangen bij het nemen van maatregelen. De verwachtingen van de klant en de bank over het doel van bijzonder beheer lopen uiteen.

Onze adviseurs kunnen u helpen en vooral ondersteunen in uw contacten met de afdeling bijzonder beheer bij uw bank.

Bijzonder beheer, wat nu?
Uw bedrijf verkeert in financieel zwaar weer. U heeft hierover contact gezocht met uw huisbankier en deze plaatst u onder ‘bijzonder beheer’. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor u als ondernemer? Wat gaat er gebeuren en vooral, wat moét er nu gebeuren?

Hoewel overdracht naar bijzonder beheer in eerste instantie is bedoeld faillissement van uw bedrijf te voorkomen, kan niet worden ontkend dat deze overplaatsing voor de ondernemer vaak een stresserende en angstige ervaring is. Doordat het voor de ondernemer vaak onduidelijk is én blijft wat nu de precieze gevolgen zijn, gaat de situatie van kwaad tot erger.

Doordat uw financiering in alle gevallen maatwerk is en bijzonder beheer daar zeker geen uitzondering op is, is er geen simpele oplossing of uitleg van de gevolgen voor uw bedrijf. Daarnaast zal de bank nauwelijks tot geen actieve begeleiding kunnen bieden op het verbeteren van de feitelijke situatie binnen uw onderneming.

Onze adviseurs kunnen u helpen en vooral ondersteunen in uw contacten met de afdeling bijzonder beheer bij uw bank. Daarnaast kunnen zij u constructief bijstaan in het verbeteren van uw bedrijfsprocessen, ten einde van het (opnieuw) winstgevend maken van uw onderneming.