info@bedrijf-advies.nl
085 – 902 02 17

Financiële reorganisatie

Heeft u liquiditeitsproblemen en/of is de nood zo hoog dat het risico van een aankomend faillissement aanwezig is? Het gebeurt vaak dat de ondernemer in deze situatie door de bomen het bos niet meer ziet. Omdat er zoveel zaken, die voor u niet gebruikelijk zijn, op uw pad terecht komen, komt u vaak niet meer toe aan uw normale werkzaamheden. Met als gevolg dat de problemen en schulden alleen maar verder oplopen.

Van Montfort& Van Dijck Bedrijf Advies Bureau kan u wellicht uitkomst bieden. Aan de hand van een globale financiële- en organisatorische doorlichting kunnen wij, samen met u, bepalen welke route er (nog) gevolgd kan worden. Dit kan onder meer uitmonden in de opzet van een herfinanciering, het aantrekken van nieuwe financiële middelen, betalingsregelingen treffen met crediteuren en of crediteurensaneringen uitvoeren, (versneld) samenwerking mogelijkheden zoeken of, in ergere gevallen, het organiseren van een doorstart.

Wat de ingreep of het advies ook zou moeten worden, onze insteek is om u zoveel mogelijk de ballast van de extra werkzaamheden uit handen te nemen zodat u zich maximaal kunt focussen op het voortzetten van uw normale werkzaamheden en zo nieuwe problemen te voorkomen.

Interessante links:
www.rechtspraak.nl
www.faillissement.startpagina.nl/
www.mkbservicedesk.nl/375/schulden-failliet.htm
www.ondernemersplein.nl/ondernemen/geldzaken/schulden/

Tijdens eens (eerste) doorlichting wordt onder andere gekeken naar mogelijke verbeter- of aandachtspunten binnen de organisatie. Dit om de hoofdproblemen/tekortkomingen of aandachtsgebieden direct in beeld te krijgen. Om een tweede keer niet in dezelfde situatie te verkeren zouden wij u dan ook tegelijkertijd, naast het oplossen van de financiële problemen, kunnen helpen met de verdere verbetering van de interne organisatie.

Ons doel is om te trachten uw onderneming weer gezond te maken en voor alle partijen een maximaal haalbare oplossing te bewerkstelligen.

Mochten de verschillende opties echter niet kunnen uitmonden in hetgeen voor ogen staat en behoort een surseance van betaling ook niet tot de mogelijkheden, dan is er vaak geen andere uitweg als aanvragen van een faillissement. Dit traject vraagt vanzelfsprekend een geheel andere vorm van aanpak en begeleiding.