info@bedrijf-advies.nl
085 – 902 02 17

Globale bedrijfsdoorlichting

Globale bedrijfsdoorlichting

Bij de start van onze adviesopdracht is het van belang dat wij weten wat er binnen uw onderneming speelt en welke aandachts- en verbeterpunten er binnen uw organisatie zijn. Zaken op het gebied van de 6 p’s, zoals personeel, product, prijs, proces, plaats en promotie, maar ook financiële mogelijkheden en onmogelijkheden, of wat zijn uw ondernemerskenmerken.
Van de uitgevoerde doorlichting wordt een rapportage opgesteld dat in concept (kort) wordt gepresenteerd en overhandigd aan de ondernemer.

Het uiteindelijke, definitieve product biedt een basis voor de verdere samenwerking tussen de ondernemer en Van Montfort & Van Dijck Bedrijf Advies Bureau. U wordt een spiegel voorgehouden en u kunt er wel of niet mee verder. In ieder geval is het voor ons vaak de start van onze werkzaamheden; met de doorlichting maken onze adviseurs kennis met uw onderneming en derhalve kan een onderbouwd advies worden geven over eventuele volgende stappen.

Daarnaast wijst onze ervaring uit dat de rapportage vaak opnieuw gebruikt kan worden wanneer bijvoorbeeld gezocht wordt naar een financier (er zal in dit geval immers een ondernemingsplan moeten worden geschreven) of fusie-/ overname kandidaat.

De volgende zaken kunnen hierbij aan de orde komen:
– Activiteiten van uw onderneming;
– Doelgroep en verzorgingsgebied;
– Vestigingsplaats en locatie;
– Productieproces;
– Calculatiemodel;
– Promotiebeleid;
– Personeelsbeleid;
– Algemene organisatie;
– Communicatiemodel;
– Financiële zaken en kengetallen.

In een kort gesprek met u als ondernemer bespreken we het uiteindelijke rapport. Aan de hand van de gevonden aandachts- en verbeterpunten bepalen we gezamenlijk welke stappen ondernomen zullen gaan worden en wie welke zaken voor zijn rekening neemt, wanneer en op welke wijze.
Het doel van veranderen dient ten allen tijde helder in beeld te zijn. Waartoe moeten de veranderingen leiden?

Voor globale bedrijfsdoorlichting hanteren wij gereduceerde ‘instap’ prijzen. Alle werkzaamheden voor de bedrijfsdoorlichting en de bijbehorende rapportage worden uitgevoerd voor een vooraf afgesproken prijs. Indien u geïnteresseerd bent geraakt in de mogelijkheden van (en na) de globale bedrijfsdoorlichting, neem dan contact op met onze advieseurs, voor een geheel vrijblijvend oriëntatiegesprek!

GRATIS oriëntatie gesprek?

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u interesse in een GRATIS oriëntatie gesprek? Laat ons je helpen! 

Contactgegevens van Montfort & van Dijck

Van Montfort & Van Dijck Bedrijf Advies Bureau. Kanaaldijk N.W. 21b, 5707 LA Helmond